XEM NGAY KHÓA HỌC TỪ VỰNG VỀ VĂN PHÒNG CÔNG SỞ

Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

📚 TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ VĂN PHÒNG CÔNG SỞ

 • 15 TỪ VỰNG 1-15 VĂN PHÒNG CÔNG SỞ
  07:03
 • 16 TỪ VỰNG 16-31 VĂN PHÒNG CÔNG SỞ
  06:38
 • 16 TỪ VỰNG 32-47 VĂN PHÒNG CÔNG SỞ
  08:38
 • 12 TỪ VỰNG 48-59 VĂN PHÒNG CÔNG SỞ
  06:17
 • 9 TỪ VỰNG 60-68 VĂN PHÒNG CÔNG SỞ
  05:14
 • 12 TỪ VỰNG 1-12 CHỦ ĐỀ PHÚC LỢI ĐÃI NGỘ NLĐ
  06:52
 • 12 TỪ VỰNG 13-24 CHỦ ĐỀ PHÚC LỢI ĐÃI NGỘ NLĐ
  06:26
 • 17 TỪ VỰNG 1-17 CHỦ ĐỀ VỀ MỨC LƯƠNG
  08:34

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá